Complain
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Jah
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
2 tuba
41.3 m²
9 350 €
26.9.2018
2 tuba41.3 m²26.9.2018
Rohkemcity24.ee
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Jah
Complain
Korteriomand Lisainfo: ventilatsioon, kanalisatsioon, parkimine tasuta, tsentraalne vesi, vesi, eterniitkatus Küte ja ventilatsioon: ahjuküte Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Aadress enne haldusreformi Arkna tee 50, Roodevälja, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
2 tuba
41.3 m²
9 350 €
25.9.2018
2 tuba41.3 m²25.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Arkna tee 50, Roodevälja, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
Korteriomand Lisainfo: ventilatsioon, kanalisatsioon, parkimine tasuta, tsentraalne vesi, vesi, eterniitkatus Küte ja ventilatsioon: ahjuküte Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Complain
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Jah
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
2 tuba
41.3 m²
9 350 €
22.8.2018
2 tuba41.3 m²22.8.2018
Rohkemcity24.ee
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: 2-toaline korteriomand asukohaga Arkna tee 50-8 Roodevälja küla, Rakvere vald Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3862831 (katastritunnus 77004:001:0030) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, Arkna tee 50. Pindala 3091 m2. 413/3733 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 41,30 m2 ja mille tähistus plaanil on krt 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3862131, 3862231, 3862331, 3862431, 3862531, 3862631, 3862731 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 9.09.2005 notariaalse lepinguga. 2 tuba, köök, esik, wc; 2. korrus. Võlgnikele kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 21.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.06.2018; IV jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 200000.00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 8.11.2005 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 23.11.2005; IV jaos 2. järjekohal - hüpoteek summas 140 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 13.11.2006 asjaõiguskokkuleppe alusel sisse kantud 7.12.2006. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteekidega tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 9 350 euro(t). Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 935 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.10.2018 12:00 oksjonil ID41590 osalemise eest. Kinnisvara: Arkna tee 50, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 25.09.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 18.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 18.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 25.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Jah
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more