Ei leitud midagi
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: lift VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Aadress enne haldusreformi Keldrimäe 2, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
1 tuba
32.9 m²
66 000
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Hoonestusõigus, kivimaja Lisainfo: rõdu 8,5 m² VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 03.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal. Varaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja AavaLaanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 13.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Tervikvarana Sven Tomson-le kuuluvad eluruum, parkimiskoht ja panipaik (hoonestusõigused) asukohaga Keskuse 14a Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr: 1. 23397401 (katastritunnus 78405:501:0240) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 669/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3. jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa eluruum number on 38, mille üldpind on 66,90 m2 ning mille tähistus plaanil on 38-1 kuni 38-6. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9; 2. 23398701 (katastritunnus 78407:702:0046) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 162/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3. jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa mitteeluruum number on G1, mille üldpind on 16,20 m2 ning mille tähistus plaanil on G1. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9; 3. 23401501 (katastritunnus 78407:702:0046) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 31/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3.jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa mitteeluruum number on P8, mille üldpind on 3,10 m2 ning mille tähistus plaanil on P8. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9. Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III. jaos, kehtiv kanne nr. 1 - Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus elektri juhtimiseks läbi madalapingekaabli. Kanne asub teisel järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 28.10.1996; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 2 - Isiklik kasutusõigus aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood 10026398, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus soojuse juhtimiseks läbi soojusmagistraali. Kanne asub kolmandal järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 28.10.1996; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 3 - Ostueesõigus kinnistu nr 46001 igakordse omaniku kasuks. Ostueesõigus hoonestusõiguse igakordsel võõrandamisel. Kanne asub neljandal järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 29.05.2003; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 4 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe vastavalt 30.10.2007 lepingu punktile 5.1. ning lepingu lisale nr 2. 30.10.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 5 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 8.03.2018 kohtutäituri avalduse, 26.02.2008 täitedokumendi, 6.03.2018 otsuse alusel sisse kantud 13.03.2018; IV. jaos 1. Järjekohal - Hüpoteek summas 1 989 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud. 26.02.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.03.2008. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Vara koormavad hüpoteegid ja keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 87 000 euro(t). Omanik: Sven Tomson (isikukood 36512030217) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2018 12:00 oksjonil ID41421 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keskuse tn 14a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 14.09.2018 kell 1 0 : 0 0 ja lõpeb 09.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 09.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 16.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 03.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal. Varaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja AavaLaanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1343769
Aadress enne haldusreformi Keskuse 14a, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa
2 tuba
66.9 m²
87 000
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand, kivimaja VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 02.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 13.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Tervikvarana Andrei Ušakov-le kuuluv korteriomand ja parkimiskoht asukohaga Läänemere tee 70/2 Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr: 1. 22991101 (katastritunnus 78403:308:0032) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 70. Pindala 9374 m2. 530/126735 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 141, mille üldpind on 53,00 m2 ja mille tähistus plaanil on elamu II;6. korrus: 141-1 kuni 141-4. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 22963501, 22963601, 22963701, [...], 23006101, 23006201, 23006301 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega; 2. 22979201 (katastritunnus 78403:308:0032) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 70. Pindala 9374 m2. 125/126735 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa mitteeluruum nr. G50, mille üldpind on 12,50 m2 ja mille tähistus plaanil on parkimiskoht; elamu II;soklikorrus: G50-1. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 22963501, 22963601, 22963701, 22963801, [...], 23006101, 23006201, 23006301 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega; Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III. jagu, kanne nr 1 - märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Vastavalt 08.02.2007. a lepingu punktidele 5.1 ja 5.2 ning lepingu lisaks nr 1 olevale plaanile. 8.02.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.04.2007; III. jagu, kanne nr 2 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), AS LHV Finance (registrikood 12417231) kasuks. 21.07.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.07.2015; III. jagu, kanne nr 3 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks hüpoteegist tulenevate nõuete täitmisel kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 11.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.07.2018; IV. jaos 1. järjekohal - hüpoteek summas 2 400 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 5.07.2007. äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 30.07.2015. Kanne asendab eelmist kannet. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasju koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 79 600 euro(t). Omanik: Andrei Ušakov (isikukood 37902100310) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2018 12:00 oksjonil ID41422 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Läänemere tee 70, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 14.09.2018 kell 1 0 : 0 0 ja lõpeb 09.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 09.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 16.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 02.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1343770
Aadress enne haldusreformi Läänemere 70, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa
2 tuba
53 m²
79 600
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Lisainfo: planeering läbi mitme korruse, eraldi sissepääs, toad eraldi Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 04.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Toomas Kordmaa kuuluv korteriomand asukohaga Soo 13-7, Tallinn, Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 17376801 (katastritunnus 78408:801:5600) Elamumaa 65%, Ärimaa 35%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 13. Pindala 1181 m2. 1032/5862 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 103,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 17376401, 17376501, 17376601, 17376701, 17376901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.07.2004 kinnistamisavaldusega. Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinna HoiuLaenuühistu (registrikood 11961369), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 23.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.01.2018; IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 140 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.06.2015; IV jaos 2. järjekohal kohtulik hüpoteek summas 144 029,48 eurot Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks. 26.10.2016 kinnistamisavalduse, 25.10.2016 kohtumääruse alusel sisse kantud 1.11.2016. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 120 000 euro(t). Omanik: Toomas Kordmaa (isikukood 36107020241) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.09.2018 12:00 oksjonil ID41186 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Soo tn 13, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 04.09.2018 kell 1 4 : 0 0 ja lõpeb 25.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 25.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 02.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1338641
Aadress enne haldusreformi Soo 13, Kalamaja, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
6 tuba
120 000
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 03.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal. Varaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja AavaLaanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 13.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Tervikvarana Sven Tomson-le kuuluvad eluruum, parkimiskoht ja panipaik (hoonestusõigused) asukohaga Keskuse 14a Tallinn, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr: 1. 23397401 (katastritunnus 78405:501:0240) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 669/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3. jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa eluruum number on 38, mille üldpind on 66,90 m2 ning mille tähistus plaanil on 38-1 kuni 38-6. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9; 2. 23398701 (katastritunnus 78407:702:0046) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 162/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3. jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa mitteeluruum number on G1, mille üldpind on 16,20 m2 ning mille tähistus plaanil on G1. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9; 3. 23401501 (katastritunnus 78407:702:0046) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 14a. Pindala 2315 m2. 31/37437 mõttelist osa hoonestusõigusest tähtajaga 50 aastat, mis on kantud koormatisena: kinnistu nr 46001 registriosa 3.jakku. Korterihoonestusõiguse eseme reaalosa mitteeluruum number on P8, mille üldpind on 3,10 m2 ning mille tähistus plaanil on P8. Õiguste teostamine on kitsendatud 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201 registriosadega seotud õigustega. Korterihoonestusõiguse ese on määratud 25.10.2007 kinnistamisavaldusega. Ehitamiskohustus vastavalt 11. 09. 2006 lepingu punktile 2.1. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigustega ja hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu nr 46001 omaniku nõusolek vastavalt lepingu punktile 6.4. Hüvitus ja ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel vastavalt lepingu punktidele 6.5 ja 6.6. Ehitise ja kogu kinnisasja korrashoid vastavalt lepingu punktile 6.8. Ehitiste kindlustamiskohustus vastavalt lepingu punktile 6.9. Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III. jaos, kehtiv kanne nr. 1 - Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Aktsiaselts (registrikood 10421629, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus elektri juhtimiseks läbi madalapingekaabli. Kanne asub teisel järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 28.10.1996; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 2 - Isiklik kasutusõigus aktsiaselts Tallinna Soojus (registrikood 10026398, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus soojuse juhtimiseks läbi soojusmagistraali. Kanne asub kolmandal järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, 23394201, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 28.10.1996; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 3 - Ostueesõigus kinnistu nr 46001 igakordse omaniku kasuks. Ostueesõigus hoonestusõiguse igakordsel võõrandamisel. Kanne asub neljandal järjekohal. Kaaskoormatud kinnistud nr 23393701, 23393801, 23393901, 23394001, 23394101, [...], 23404001, 23404101, 23404201. Sisse kantud registriossa 153201 29.05.2003; siia üle kantud. 25.10.2007 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 4 - Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomanike kasutuskorra kokkulepe vastavalt 30.10.2007 lepingu punktile 5.1. ning lepingu lisale nr 2. 30.10.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 6.11.2007; III. jaos, kehtiv kanne nr. 5 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 8.03.2018 kohtutäituri avalduse, 26.02.2008 täitedokumendi, 6.03.2018 otsuse alusel sisse kantud 13.03.2018; IV. jaos 1. Järjekohal - Hüpoteek summas 1 989 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud. 26.02.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.03.2008. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Vara koormavad hüpoteegid ja keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 87 000 euro(t). Omanik: Sven Tomson (isikukood 36512030217) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.10.2018 12:00 oksjonil ID41421 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keskuse tn 14a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 14.09.2018 kell 1 0 : 0 0 ja lõpeb 09.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 09.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 16.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 03.10.2018 kell 16:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal. Varaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja AavaLaanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1343769 maaalune parkla
Tallinn, Harju maakond
2 tuba
66.9 m²
87 000
18.9.2018
Rohkemcity24.ee
Complain
Krunt 1,2 ha VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 19.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Merike Aus-le kuuluv hoonestamata kinnisasi asukohaga Metsa Hingu küla Saue vald, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12800802 (katastritunnus 29701:001:0338) Elamumaa 100%, Harju maakond, Saue vald, Hingu küla, Metsa. Pindala 11 995 m2. Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III. jaos kanne nr 1 - Ostueesõigus kinnistu nr 11600202 igakordse omaniku kasuks. 7.04.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.04.2008; III. jaos kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), PLACET GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. 22.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.05.2018; IV. jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 28 750,00 eurot PLACET GROUP OÜ (registrikood 11198910) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.12.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.12.2012. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Kinnisasja jääb pärast edukat enampakkumist koormama III jakku, 1. järjekohale kantud ostueesõigus kinnistu nr 11600202 igakordse omaniku kasuks. 7.04.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.04.2008. Alghind: 25 000 euro(t). Omanik: Merike Aus (isikukood 46504030300) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.10.2018 12:00 oksjonil ID41504 osalemise eest. Kinnisvara: Metsa, Saue vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.10.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 19.09.2018 kell 2 2 : 0 0 ja lõpeb 11.10.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.10.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: avaldaja Anneli Kesküla Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1347347
Aadress enne haldusreformi Metsa, Hingu, Kernu vald, Harjumaa
25 000
Täna kell 0:54
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: lift VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Aadress enne haldusreformi Keldrimäe 2, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
1 tuba
32.9 m²
66 000
4.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Tallinn, Harju maakond
1 tuba
32.9 m²
66 000
3.9.2018
Rohkemcity24.ee
Complain
Lisainfo: planeering läbi mitme korruse, eraldi sissepääs, toad eraldi Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 04.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Toomas Kordmaa kuuluv korteriomand asukohaga Soo 13-7, Tallinn, Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 17376801 (katastritunnus 78408:801:5600) Elamumaa 65%, Ärimaa 35%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 13. Pindala 1181 m2. 1032/5862 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 103,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 17376401, 17376501, 17376601, 17376701, 17376901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.07.2004 kinnistamisavaldusega. Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinna HoiuLaenuühistu (registrikood 11961369), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 23.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.01.2018; IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 140 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.06.2015; IV jaos 2. järjekohal kohtulik hüpoteek summas 144 029,48 eurot Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks. 26.10.2016 kinnistamisavalduse, 25.10.2016 kohtumääruse alusel sisse kantud 1.11.2016. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 120 000 euro(t). Omanik: Toomas Kordmaa (isikukood 36107020241) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.09.2018 12:00 oksjonil ID41186 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Soo tn 13, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 04.09.2018 kell 1 4 : 0 0 ja lõpeb 25.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 25.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 02.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1338641
Aadress enne haldusreformi Soo 13, Kalamaja, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
6 tuba
120 000
5.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 04.09.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Toomas Kordmaa kuuluv korteriomand asukohaga Soo 13-7, Tallinn, Korter asub 1. korrusel ja on jagatud kolmeks eraldi osaks (igal osal on individuaalne sissepääs, gaasikatel ja autonoomne vesipõrandaküte, samuti oma elektri-, vee-, gaasiarvestid): 1. 2. toaline eluruum, duširuum/saun/wc; 2. 3. toaline eluruum (kaks tuba on esimesel korrusel, keldrikorrusel väljaehitatud kaminasaal, duširuum/saun - keldrikorruse osas puudub kaasomanike poolt kinnitatud kasutamise kokkulepe); 3. 1. toaline eluruum, duširuum/saun/wc. Ehitisregistris registreeritud mitteeluruumina. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 17376801 (katastritunnus 78408:801:5600) Elamumaa 65%, Ärimaa 35%, Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Soo tn 13. Pindala 1181 m2. 1032/5862 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 103,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 17376401, 17376501, 17376601, 17376701, 17376901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.07.2004 kinnistamisavaldusega. Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Tallinna HoiuLaenuühistu (registrikood 11961369), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 23.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.01.2018; IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 140 000,00 eurot Tallinna Hoiu-Laenuühistu (registrikood 11961369) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.06.2015; IV jaos 2. järjekohal kohtulik hüpoteek summas 144 029,48 eurot Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet kaudu) kasuks. 26.10.2016 kinnistamisavalduse, 25.10.2016 kohtumääruse alusel sisse kantud 1.11.2016. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 120 000 euro(t). Omanik: Toomas Kordmaa (isikukood 36107020241) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.09.2018 12:00 oksjonil ID41186 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Soo tn 13, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 04.09.2018 kell 1 4 : 0 0 ja lõpeb 25.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 25.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 02.10.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 19.09.2018 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1338641 saun
Tallinn, Harju maakond
6 tuba
103.2 m²
120 000
4.9.2018
Rohkemcity24.ee
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more