Ei leitud midagi
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: lift VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Aadress enne haldusreformi Keldrimäe 2, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
1 tuba
32.9 m²
66 000
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Krunt 4 681 m² Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 21.06.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Imre Kuuse, Indrek Loorens ja Epp Loorens kuuluvad mõttelised osad kaasomandis olevast kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9568102: 1. katastritunnus 30401:001:2743, Elamumaa 100%, Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 15. Pindala 1956 m2; 2. katastritunnus 30401:001:2744, Tootmismaa 100%, Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 11. Pindala 2725 m2. Võlgnikele kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - Märkus kaasomandi lõpetamise ja kinnistu jagamise kohta. Kokkulepe kasutuskorra kohta. Kokkulepe vastavalt 03.07.2006.a. lepingu punktidele kolm kaks (3.2.) kuni kolm kuus (3.6.) ning 03.07.2006.a. lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. 3.07.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.08.2006; III jaos, kanne nr 4 - Keelumärge Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Elis-Christina Kuuse (isikukood 60002091424), kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213) kasuks. 5.11.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.11.2012; III jaos, kanne nr 5 - Keelumärge Indrek Loorens (isikukood 37807134722) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 23.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.03.2018; III jaos, kanne nr 6 - Keelumärge Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 23.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.03.2018; IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 780 000,00 krooni Indrek Loorens (isikukood 37807134722), Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvatele mõttelistele osadele AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 19.09.2006. 19.06.2007 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.06.2007. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik võlgnikele kuuluvaid mõttelisi osasid koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist! Alghind: 54 000 euro(t). Omanik: Epp Loorens (isikukood 47905194714); Imre Kuuse (isikukood 37401060304); Indrek Loorens (isikukood 37807134722) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.07.2018 12:00 oksjonil ID39785 osalemise eest. Kinnisvara: Sepamäe tee 15;Sepamäe tee 11;Sepamäe tee 17, Kiili vald, Harju“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.07.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 21.06.2018 kell 1 2 : 0 0 ja lõpeb 17.07.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 17.07.2018 kell 14:00 ja lõpeb 24.07.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust AS Pindi Kinnisvara töötaja Karmen Vaha-ga tel: 53307933 ja e-post: ***. Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: avaldaja Anneli Kesküla Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1309820
Aadress enne haldusreformi Sepamäe tee 15, Kiili, Kiili vald, Harjumaa
50 000
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Anna Borodina’le kuuluva ½ kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50-27, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12860201, katastritunnusega 78405:501:2969. Korteri üldpind on 60,9 m2. Kolmetoaline korter asub viiekorruselise elamu neljandal korrusel. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos: 4. Keelumärge Anna Borodina (isikukood 47112090304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 30.11.2017 kohtutäituri avalduse, 21.12.2017 Kinnistamisavalduse muutmise avalduse alusel sisse kantud 21.12.2017. Kohtunikuabi Ave Talts 5. Keelumärge Vladislav Jeldõšev (isikukood 36712262737) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ Sissenõudja (registrikood 12609485) kasuks. 26.02.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.03.2018. Kohtunikuabi Sigrid Orumets Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos: Hüpoteek summas 1 495 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.03.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.03.2008.Kohtunikuabi Angela Jürgenson Hille Kudu keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteeki ei kustutata. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Isikutel, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmisel need põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Kinnisasja ½ kaasomandi osa alghind on 16080 (kuusteist tuhat kaheksakümmend) eurot. Enampakkumise samm on 100.- (ükssada) eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 08.10.2018a kell 14.00. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast, mis peab olema laekunud kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arveldusarvele EE211010010803570018SEB Pangas, enne enampakkumise päeva. Tagatisraha loetakse tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumine algab 09.10.2018a kell 14.00 ning lõpeb 16.10.2018a 14.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast ja ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Teate avaldamise alus - TMS § 84 Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, ***.
Aadress enne haldusreformi Sütiste tee 50-27, 1/2 kaasomandi osa,hüpoteegiga, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa
60.9 m²
16 080
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Anna Borodina’le kuuluva ¼ kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 40-24, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9717601, katastritunnusega 78405:501:2966. Korteri üldpind on 43,5 m2. Kahetoaline korter asub viiekorruselise elamu neljandal korrusel. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos: Keelumärge Anna Borodina (isikukood 47112090304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 30.11.2017 kohtutäituri avalduse, 21.12.2017 Kinnistamisavalduse muutmise avalduse alusel sisse kantud 21.12.2017. Kohtunikuabi Ave Talts. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos: Hüpoteek summas 390 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.05.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 26.05.2008.Kohtunikuabi Anastasia Šelpova Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteeki ei kustutata. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Isikutel, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmisel need põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Kinnisasja ¼ kaasomandi osa alghind on 10950.- (kümme tuhat üheksasada viiskümmend) eurot. Enampakkumise samm on 100.- (ükssada) eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 09.10.2018a kell 14.00. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast, mis peab olema laekunud kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arveldusarvele EE211010010803570018SEB Pangas, enne enampakkumise päeva. Tagatisraha loetakse tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumine algab 10.10.2018a kell 14.00 ning lõpeb 17.10.2018a 14.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast ja ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Teate avaldamise alus - TMS § 84 Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, ***.
Aadress enne haldusreformi Sütiste tee 40-24, 1/4 kaasomandi osa, hüpoteegig, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa
2 tuba
43.5 m²
10 950
18.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: lift VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Aadress enne haldusreformi Keldrimäe 2, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa
1 tuba
32.9 m²
66 000
4.9.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Korteriomand Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Anna Borodina’le kuuluva ¼ kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 40-24, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9717601, katastritunnusega 78405:501:2966. Korteri üldpind on 43,5 m2. Kahetoaline korter asub viiekorruselise elamu neljandal korrusel. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos: Keelumärge Anna Borodina (isikukood 47112090304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 30.11.2017 kohtutäituri avalduse, 21.12.2017 Kinnistamisavalduse muutmise avalduse alusel sisse kantud 21.12.2017. Kohtunikuabi Ave Talts. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos: Hüpoteek summas 390 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.05.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 26.05.2008.Kohtunikuabi Anastasia Šelpova Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteeki ei kustutata. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Isikutel, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmisel need põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Kinnisasja ¼ kaasomandi osa alghind on 10950.- (kümme tuhat üheksasada viiskümmend) eurot. Enampakkumise samm on 100.- (ükssada) eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 09.10.2018a kell 14.00. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast, mis peab olema laekunud kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arveldusarvele EE211010010803570018SEB Pangas, enne enampakkumise päeva. Tagatisraha loetakse tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumine algab 10.10.2018a kell 14.00 ning lõpeb 17.10.2018a 14.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast ja ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Teate avaldamise alus - TMS § 84 Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, ***.
Aadress enne haldusreformi Sütiste tee 40-24, 1/4 kaasomandi osa, hüpoteegig, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa
2 tuba
43.5 m²
10 950
23.8.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 22.08.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Vladimir Batanov-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga Keldrimäe 2-77 Tallinn. Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 10193201 (katastritunnus 78401:111:1020) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Keldrimäe tn 2. Pindala 2315 m2. 329/77194 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 77, mille üldpind on 32,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 77. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 10185601, 10185701, [...], 10199601, 10199701, 10199801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 17.06.2002 asjaõiguslepinguga. 1 tuba; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 2 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 10.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.07.2017; III jaos, kanne nr 3 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Elin Vilippus kasuks. 4.07.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.07.2018; IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 23 340,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 23.08.2013 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2013. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõute rahuldamiseks. Kõik kinnisasja koormavad märked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 66 000 euro(t). Omanik: Vladimir Batanov (isikukood 38608280351) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 12.09.2018 12:00 oksjonil ID40945 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Keldrimäe tn 2, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 12.09.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 22.08.2018 kell 1 9 : 0 0 ja lõpeb 12.09.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 12.09.2018 kell 14:00 ja lõpeb 19.09.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 04.09.2018 kell 18:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maakler Kaja Aava-Laanemaalt tel 50 58616 (e-post: ***). Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: esindaja Sergei Volf Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1333342
Tallinn, Harju maakond
1 tuba
32.9 m²
66 000
3.9.2018
Rohkemcity24.ee
Complain
Korteriomand Tallinna kohtutäitur Hille Kudu müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Anna Borodina’le kuuluva ½ kaasomandi osa korteriomandist asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, J. Sütiste tee 50-27, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12860201, katastritunnusega 78405:501:2969. Korteri üldpind on 60,9 m2. Kolmetoaline korter asub viiekorruselise elamu neljandal korrusel. Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos: 4. Keelumärge Anna Borodina (isikukood 47112090304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213), TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 30.11.2017 kohtutäituri avalduse, 21.12.2017 Kinnistamisavalduse muutmise avalduse alusel sisse kantud 21.12.2017. Kohtunikuabi Ave Talts 5. Keelumärge Vladislav Jeldõšev (isikukood 36712262737) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ Sissenõudja (registrikood 12609485) kasuks. 26.02.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.03.2018. Kohtunikuabi Sigrid Orumets Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos: Hüpoteek summas 1 495 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.03.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.03.2008.Kohtunikuabi Angela Jürgenson Hille Kudu keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist. Hüpoteeki ei kustutata. Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Isikutel, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmisel need põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Kinnisasja ½ kaasomandi osa alghind on 16080 (kuusteist tuhat kaheksakümmend) eurot. Enampakkumise samm on 100.- (ükssada) eurot. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 08.10.2018a kell 14.00. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast, mis peab olema laekunud kohtutäitur Hille Kudu ametialasele arveldusarvele EE211010010803570018SEB Pangas, enne enampakkumise päeva. Tagatisraha loetakse tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumine algab 09.10.2018a kell 14.00 ning lõpeb 16.10.2018a 14.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast ja ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning kohtutäitur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta dokumentatsiooni võimalike puuduste eest. Kinnisasi ei ole kohtutäituri otseses valduses ja kohtutäitur ei korralda valduse üleandmist uuele omanikule. Teate avaldamise alus - TMS § 84 Huvilistel on õigus eelnevalt kokku leppides tutvuda varaga vara asukohas. Lisainfo: 56656299, 669 6700, 612 9155, ***.
Aadress enne haldusreformi Sütiste tee 50-27, 1/2 kaasomandi osa,hüpoteegiga, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa
60.9 m²
16 080
23.8.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Complain
Krunt 4 681 m² Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade Avaldamise algus: 21.06.2018 Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Imre Kuuse, Indrek Loorens ja Epp Loorens kuuluvad mõttelised osad kaasomandis olevast kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9568102: 1. katastritunnus 30401:001:2743, Elamumaa 100%, Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 15. Pindala 1956 m2; 2. katastritunnus 30401:001:2744, Tootmismaa 100%, Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Sepamäe tee 11. Pindala 2725 m2. Võlgnikele kuuluvat mõttelist osa koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - Märkus kaasomandi lõpetamise ja kinnistu jagamise kohta. Kokkulepe kasutuskorra kohta. Kokkulepe vastavalt 03.07.2006.a. lepingu punktidele kolm kaks (3.2.) kuni kolm kuus (3.6.) ning 03.07.2006.a. lepingu lisaks nr kaks (2) olevale plaanile. 3.07.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.08.2006; III jaos, kanne nr 4 - Keelumärge Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Elis-Christina Kuuse (isikukood 60002091424), kohtutäitur Hille Kudu (isikukood 46403214213) kasuks. 5.11.2012 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 12.11.2012; III jaos, kanne nr 5 - Keelumärge Indrek Loorens (isikukood 37807134722) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 23.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.03.2018; III jaos, kanne nr 6 - Keelumärge Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 23.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.03.2018; IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 780 000,00 krooni Indrek Loorens (isikukood 37807134722), Imre Kuuse (isikukood 37401060304) kuuluvatele mõttelistele osadele AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 19.09.2006. 19.06.2007 kinnistamisavalduse alusel muudetud 29.06.2007. Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik võlgnikele kuuluvaid mõttelisi osasid koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist! Alghind: 54 000 euro(t). Omanik: Epp Loorens (isikukood 47905194714); Imre Kuuse (isikukood 37401060304); Indrek Loorens (isikukood 37807134722) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.07.2018 12:00 oksjonil ID39785 osalemise eest. Kinnisvara: Sepamäe tee 15;Sepamäe tee 11;Sepamäe tee 17, Kiili vald, Harju“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.07.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 21.06.2018 kell 1 2 : 0 0 ja lõpeb 17.07.2018 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 17.07.2018 kell 14:00 ja lõpeb 24.07.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust AS Pindi Kinnisvara töötaja Karmen Vaha-ga tel: 53307933 ja e-post: ***. Kohtutäitur Elin Vilippus A. Lauteri 5, 10114 Tallinn Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: avaldaja Anneli Kesküla Telefon: 6840620 E-post: *** Teadaande number 1309820
Aadress enne haldusreformi Sepamäe tee 15, Kiili, Kiili vald, Harjumaa
50 000
25.5.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more