Krunt 151 m² Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman müüb avalikul ELEKTROONILISEL enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** Osaühing Denabus (registrikood 10981890) omandisse kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 23220401 kantud kinnisasja (katastritunnus 78403:314:0035), sihtotstarve tootmismaa 100%, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Visase tn 6. Pindala 151 m2. Kinnistu registriosa III jakku on kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kristiina Feinman, Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood 70007340)) kasuks. 26.06.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.06.2017. Keelumärge kustutatakse peale kinnisasja müüki enampakkumisel. Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas. Registreerimine on avatud alates enampakkumise teate avaldamisest kuni 11.06.2018 kell 13:00. Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 11.06.2018 kell 15:00. Enampakkumine lõpeb 18.06.2018 kell 15:00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, intervalliga 5 minutit. Vara alghind enampakkumisel on 6000 eurot. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2018 kell 13:00 kohtutäituri ametikontole nr EE531010011752023220 AS SEB Pank, kohtutäitur Kristiina Feinman. Selgitusse palun märkida „tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi“. Tähtajast hilisemaid laekumisi ja nõuetekohaselt täitmata maksekorraldusi ei arvestata. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Nimetatud isikutel palun osalemissoovist teatada aadressile: ***. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Registreerimistaotluseks loetakse nõuetekohase selgitusega tagatisraha laekumist kohtutäituri ametialasele arveldusarvele. Enampakkumisele tuleb registreerida hiljemalt tagatisraha laekumise tähtajaks. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Ostja on kohustatud tasuma riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud ulatuses. Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja sissenõudja nõudmise korral need põhistada. Kinnisasjaga tutvumine kokkuleppel kohtutäituriga. Info e-post: *** või tel 6 129 155. Teadaanne avaldatakse täitemenetluse seadustiku § 153 lg 2 alusel.
Visase tn 6, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa
6 000
21.5.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee