Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Omanikule INGA FARHULLINA (48405055719) kuuluv 2-toaline korter kinnistu registriosa nr 671040, katastritunnusega 85401:007:0220, Elamumaa 100%, Valgamaa, Valga linn, Allika tn 4, 3897 m2, 157/10000 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 60, mille üldpind on 39,10 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 665140, 665240, 665340, 665440, 665540, 665640, 665740, 665840, 665940, 666040, 666140, 666240, 666340, 666440, 666540, 666640, 666740, 666840, 666940, 667040, 667140, 667240, 667340, 667440, 667540, 667640, 667740, 667840, 667940, 668040, 668140, 668240, 668340, 668440, 668540, 668640, 668740, 668840, 668940, 669040, 669140, 669240, 669340, 669440, 669540, 669640, 669740, 669840, 669940, 670040, 670140, 670240, 670340, 670440, 670540, 670640, 670740, 670840, 670940 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Kinnistusraamatu 3. jaos: 1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AB Kreditex AS (registrikood 11626798), kohtutäitur Janek Pool (isikukood 36911116013) kasuks. 7.10.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.10.2011. Kinnistusraamatu 4. jaos: Hüpoteek summas 80 000,00 krooni AB Kreditex AS (registrikood 11626798) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamine ning kanded kuuluvad kustutamisele. Alghind: 900 euro(t). Omanik: INGA FARHULLINA (isikukood 48405055719) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 90 eurot Janek Pool, kohtutäitur arveldusarvele nr EE041010010124021013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.07.2018 15:00 oksjonil ID39498 osalemise eest. Kinnisvara: Allika tn 4, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.07.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 07.06.2018 kell 15:00 ja lõpeb 03.07.2018 kell 15:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 04.07.2018 kell 10:00 ja lõpeb 11.07.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvumine toimub 28.06.2018 kl 13.00-15.00 vara asukohas. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: *** Valga vald, Valga linn, Allika tn 4 korteriühistule on korteri omanik Inga Farhullina (48405055719) seisuga 31.05.2018 võlgu 8530,04 eurot. Vastavalt KrtS § 43 lg 1 lähevad korteriomandi võõrandamisel korteriomaniku õigused ja kohustused omandajale üle alates omandi ülemineku hetkest. Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. KrtS § 72 lg 1 kohaselt on korteriühistu pandiõiguse suurus kuni hüpoteegi kehtivuse lõpuni viis protsenti täitemenetluses jaotamisele minevast tulemist juhul, kui korteriomand on koormatud hüpoteegiga enne korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist. Kohtutäitur Janek Pool Kaalu 1, 71012 Viljandi Telefon: 4333045 E-post: ***
Valga, Valgamaa, Eesti
2 tuba
900
8.6.2018
Rohkemcity24.ee