Complain
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Valga vald Valga linn,Valga vald Valga linn,Ernst Enno tn 10
400 €
Rohkemoksjonikeskus.ee
Valga vald Valga linn,Valga vald Valga linn,Ernst Enno tn 10
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Complain
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Irina Valgur-le (sünd. 14.05.1962) kuuluv 2-toaline korteriomand üldpindalaga 37,60 m2 asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10 krt 7, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1432440. Registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:006:0560, elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10., pindala 685 m2, 376/2576 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 37,60 m2 ja mille tähistus plaanil on korter 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1432040, 1432140, 1432240, 1432340, 1432540, 1432640, 1432740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Irina Valgur (ik 4620514xxxx). Registriosa III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ARKAADIA HALDUSE AS (reg.kood 10257154) kasuks. Registriosa IV jaos hüpoteek summas 40 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (reg.kood 10183757) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale õnnestunud enampakkumist. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 400 euro(t). Omanik: Irina Valgur (isikukood 46205145727) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 40 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42654 osalemise eest. Kinnisvara: Ernst Enno tn 10, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 19.11.2018 kell 16:10 ja lõpeb 11.12.2018 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
Aadress enne haldusreformi E.Enno 10-7, Valga, Valgamaa
2 tuba
37.6 m²
400 €
2 tuba37.6 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi E.Enno 10-7, Valga, Valgamaa
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Irina Valgur-le (sünd. 14.05.1962) kuuluv 2-toaline korteriomand üldpindalaga 37,60 m2 asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10 krt 7, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1432440. Registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:006:0560, elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10., pindala 685 m2, 376/2576 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 37,60 m2 ja mille tähistus plaanil on korter 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1432040, 1432140, 1432240, 1432340, 1432540, 1432640, 1432740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Irina Valgur (ik 4620514xxxx). Registriosa III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ARKAADIA HALDUSE AS (reg.kood 10257154) kasuks. Registriosa IV jaos hüpoteek summas 40 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (reg.kood 10183757) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale õnnestunud enampakkumist. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 400 euro(t). Omanik: Irina Valgur (isikukood 46205145727) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 40 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42654 osalemise eest. Kinnisvara: Ernst Enno tn 10, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 19.11.2018 kell 16:10 ja lõpeb 11.12.2018 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
Complain
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Irina Valgur-le (sünd. 14.05.1962) kuuluv 2-toaline korteriomand üldpindalaga 37,60 m2 asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10 krt 7, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1432440. Registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:006:0560, elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10., pindala 685 m2, 376/2576 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 37,60 m2 ja mille tähistus plaanil on korter 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1432040, 1432140, 1432240, 1432340, 1432540, 1432640, 1432740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Irina Valgur (ik 4620514xxxx). Registriosa III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ARKAADIA HALDUSE AS (reg.kood 10257154) kasuks. Registriosa IV jaos hüpoteek summas 40 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (reg.kood 10183757) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale õnnestunud enampakkumist. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 400 euro(t). Omanik: Irina Valgur (isikukood 46205145727) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 40 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42654 osalemise eest. Kinnisvara: Ernst Enno tn 10, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 19.11.2018 kell 16:10 ja lõpeb 11.12.2018 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
Aadress enne haldusreformi E.Enno 10-7, Valga, Valgamaa
2 tuba
37.6 m²
400 €
2 tuba37.6 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi E.Enno 10-7, Valga, Valgamaa
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Irina Valgur-le (sünd. 14.05.1962) kuuluv 2-toaline korteriomand üldpindalaga 37,60 m2 asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10 krt 7, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1432440. Registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:006:0560, elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, E. Enno tn 10., pindala 685 m2, 376/2576 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 37,60 m2 ja mille tähistus plaanil on korter 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1432040, 1432140, 1432240, 1432340, 1432540, 1432640, 1432740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Irina Valgur (ik 4620514xxxx). Registriosa III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ARKAADIA HALDUSE AS (reg.kood 10257154) kasuks. Registriosa IV jaos hüpoteek summas 40 000,00 krooni Balti Investeeringute Grupi Pank AS (reg.kood 10183757) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Enampakkumine toimub keelumärkega ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks ning keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale õnnestunud enampakkumist. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 400 euro(t). Omanik: Irina Valgur (isikukood 46205145727) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 40 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2018 12:00 oksjonil ID42654 osalemise eest. Kinnisvara: Ernst Enno tn 10, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 19.11.2018 kell 16:10 ja lõpeb 11.12.2018 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.12.2018 kell 14:00 ja lõpeb 18.12.2018 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more