Ei leitud midagi
Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 834540 kantud kinnisasi, mis asub aadressil J. Kuperjanovi tn 16-7, Valga linn, Valga vald, Valgamaa. Neljakordse korterelamu teisel korrusel asuv kahetoaline keskküttega korter. Korteri suletud netopind on 40,2 m2. Korteris on köök, läbikäidav elutuba, magamistuba ja WC/vannituba. Korteris on eluruumides laminaatparkett. Eluruumide ja köögi seinad on tapetseeritud. WC/vannitoa seinu katab keraamiline plaat ja osaliselt värvkate. Põrand on kaetud glasuurplaatidega. Paigaldatud on 2-kordsete pakettidega PVC aknad, uus välisuks ja uus vann ning valamud. Siseuksed on vahetamata. Kanalisatsioon ja vesi tsentraalsed. Hoone haldaja on Arkaadia Halduse AS, kelle haldurilt saadud info kohaselt on korterelamus teostatud järgmised tööd: katusekatte vahetus; elektriseadmete rekonstrueerimine; trepikoja välisuste vahetus; trepikodade remont; uue panduse ehitus; väliskanalisatsioonitrassi renoveerimine. Korteris elavad üürnikud. Korteriomandi võõrandamisel täite- ja pankrotimenetluses ei vastuta selle omandaja võõrandaja (endise omaniku) korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest (01.01.2018 jõustuva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 44 lg-st 2). Teisisõnu täitemenetluse raames enampakkumisel korteri ostmisel saab ostja nii-öelda võlavaba korteri ning eelnevalt sissenõutavaks muutunud korteriühistule võlgnetava summa eest ei vastuta. Kinnistu registriosa III jaos: kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OK Incure OÜ (registrikood 11542046) kasuks. 3.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 8.01.2018. Peale kinnistu enampakkumisel müümist kustutakse keelumärge. Alghind: 13 000 euro(t). Omanik: Olga Solovieva (isikukood 48409195729) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 1 300 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.08.2018 11:00 oksjonil ID40219 osalemise eest. Kinnisvara: J. Kuperjanovi tn 16, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.08.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 12.07.2018 kell 16:10 ja lõpeb 03.08.2018 kell 11:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 03.08.2018 kell 12:00 ja lõpeb 10.08.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: ***. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee. Kohtutäitur Oksana Kutšmei Jakobi tn 23, 51006 Tartu Telefon: 7828110 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: Avaldaja Inge Undrits Telefon: 7828125 E-post: *** Teadaande number 1318127
Kuperjanovi 16, Valga linn, Valga vald, Valgamaa
2 tuba
40.2 m²
13 000
13.7.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Kogupind 121,6 m² Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel. Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 254840 kantud kinnisasi asukohaga Raa Rampe külas ja Tsirguliina alevikus Valga vallas Valgamaal. Kinnistu RAA koosseisus on kaheksa lahustükki katastritunnustega: 1. 82002:001:0381 - asukohaga Raa, Rampe küla, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maa-tükk pindalaga 4,10 ha, kõlvikuline koosseis: haritav maa 2.00 ha, looduslik rohumaa 0.20 ha; 2. 82002:001:0382 - asukohaga Raa, Rampe küla, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 5,2 ha, kõlvikuline koosseis: metsamaa 5,2 ha; 3. 82002:001:0383 - asukohaga Raa, Rampe küla, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 1,20 ha, kõlvikuline koosseis: looduslik rohumaa 0.70 ha, metsamaa 0,30 ha, muu maa 0,20 ha s.h. veealune maa 0,20 ha; 4. 82005:001:0211 - asukohaga Raa, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valgamaa, hoonestatud maa-tükk pindalaga 2,80 ha (kirjeldus vt allpool); 5. 82005:001:0212 - asukohaga Raa, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 4,80 ha, kõlvikuline koosseis: 4,8 ha looduslik rohumaa; 6. 82005:001:0213 - asukohaga Raa, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 1,50 ha, kõlvikuline koosseis: looduslik rohumaa 0.90 ha, metsamaa 0.50 ha, muu maa 0.10 ha s.h. veealune maa 0.10 ha; 7. 82005:001:0214 - asukohaga Raa, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 0,40 ha, kõlvikuline koosseis: looduslik rohumaa 0.4 ha; 8. 82005:001:0215 - asukohaga Raa, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valgamaa, hoonestamata maatükk pindalaga 1,20 ha, kõlvikuline koosseis: muu maa 1,20 ha. Hea juurdepääs, asukoht raudtee ääres, kõrval puidutööstus (võimalus kasutada laoplatsina). Metsamajandamiskava koostanud 08.08.2011 OÜ Metsabüroo (rg-kood 10908249), kümneks aastaks katastriüksustele: 1. 82002:001:0381 - hoonestamata maatükk pindalaga 4,10 ha; 2. 82002:001:0382 - hoonestamata maatükk pindalaga 5,2 ha; 3. 82002:001:0383 - hoonestamata maatükk pindalaga 1,20 ha; 4. 82005:001:0213 - hoonestamata maatükk pindalaga 1,50 ha. Katastriüksus 82005:001:0211 - pindala 2,8 ha, kõlvikuline koosseis: haritav maa 0.20 ha, looduslik rohumaa 2.10 ha, õuemaa 0.30 ha, muu maa 0.20 ha. Maatükil asub 1-korruseline 4-toaline elamu (Ehitisregistri kood 111009651), suletud netopind 121,6 m2, ehitamise aeg omaniku esindaja andmetel 1920ndad. Hoone ruumilahendus: eeskoda, sahver, läbikäidav köök, WC, 4 tuba (3 läbikäidavad), pesuruum ja saunaruum, millel eraldi esik ja väljapääs. Eluruumide põrandad on kaetud värvitud laudise, köögis linoleumiga, esikus ja pesuruumis on põrandate katteks keraamiline plaat. Tubade seinad osaliselt tapetseeritud, osaliselt puhastatud palk-sein. Hoone uksed ja aknad (3-kordsed puitraamidel klaasaknad) on vahetatud u 20 aastat tagasi, millal tehti majas ka suuremad parendused - majja ehitati puuküttel saun ja pliit, elutuppa kamin. Lisaks toodi majja vesi oma kaevust ja paigaldati septik. Elamu katus ehituseaegse kivikattega, mida vajaduspõhiselt hooldatakse, eeskoja katusekatteks bituumenlainepapp. Elamu eeskojast on sissepääs ka majaalusesse keldrisse. Hoone küttekolded (köögis soojamüüriga pliit ja toas kaks ehitusaegset kiviahju) on omaniku esindaja sõnul töökorras. Lisaküttevõimalusena on elamus konvektor ja elektriküttel radiaator. Elamu on soojustatud. Peakaitsme suurus on 25A, 3-faasiline ühendus. Ehitisregistri andmetel hoonel kehtiv energiamärgis puudub. Veevarustus kinnistul asuvast kaevust, imbväljak. Lähim kool ja kauplus asuvad ca 600 m ja lasteaed ca 1 km kaugusel. Lisaks elamule asub krundil puitkonstruktsioonist kuur (Ehitisregistri kood 111009652, suletud neto-pind 42 m2, hoone on rahuldavas seisukorras, vundamendiosa taastamisjärgus). Tellis- ja puitkonst-ruktsioonist laut (Ehitisregistri kood 111009653, suletud netopind 41,2 m2). Käimla (Ehitisregistri kood 111009654, suletud netopind 0,9 m2) on lammutatud. Juurdepääs hoonestuse õuealale on üle kohaliku Jõe tänava, tee nr 8200054. Kinnistu registriosa III jaos: kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kinnistulaen OÜ (registrikood 12567781) kasuks. 2.04.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.04.2018. Kinnistu registriosa IV jaos: kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 9 750,00 eurot Kinnistulaen OÜ (registrikood 12567781) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; kande 4 all on sisse kantud hüpoteek summas 3 250,00 eurot Kinnistulaen OÜ (registrikood 12567781) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks; kande 5 all on sisse kantud hüpoteek summas 6 000,00 eurot Kinnistulaen OÜ (registrikood 12567781) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kandel on järjekoht 4.jao kande nr 4 ees; kande 6 all on sisse kantud hüpoteek summas 21 000,00 eurot Kinnistulaen OÜ (registrikood 12567781) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale kinnistu enampakkumisel müümist keelumärge ja kinnisasja koormavad hüpoteegid kustutatakse. Alghind: 55 000 euro(t). Omanik: Rein Gross (isikukood 33811244222) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 5 500 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2018 11:00 oksjonil ID40134 osalemise eest. Kinnisvara: Raa, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2018 kell 16:00 ja lõpeb 31.07.2018 kell 11:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 31.07.2018 kell 12:00 ja lõpeb 07.08.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: ***. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee. Kohtutäitur Oksana Kutšmei Jakobi tn 23, 51006 Tartu Telefon: 7828110 E-post: *** Teadaande avaldaja kontaktandmed: Avaldaja Inge Undrits Telefon: 7828125 E-post: *** Teadaande number 1317262
ja Tsirguliina, Raa kinnistu, Rampe, Valga vald, Valgamaa
121.6 m²
55 000
10.7.2018
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more