Complain
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Sergei Vinnik-le (sünd. 14.04.1968.a.) kuuluv 3-toaline korteriomand asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Pikk tn 28-36 (Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 497040). Kinnistusraamatu I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:007:0200; sihtostarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Pikk tn 28; pindala 4484 m2; 148/10000 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 36, mille üldpind on 64,80 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 493540, 493640, 493740, 493840, 493940, 494040, 494140, 494240, 494340, 494440, 494540, 494640, 494740, 494840, 494940, 495040, 495140, 495240, 495340, 495440, 495540, 495640, 495740, 495840, 495940, 496040, 496140, 496240, 496340, 496440, 496540, 496640, 496740, 496840, 496940, 497140, 497240, 497340, 497440, 497540, 497640, 497740, 497840, 497940, 498040, 498140, 498240, 498340, 498440, 498540, 498640, 498740, 498840, 498940, 499040, 499140, 499240, 499340, 499440, 499540, 499640, 499740, 499840, 499940, 500040, 500140, 500240, 500340, 500440, 500540, 500640, 500740, 500840, 500940 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Sergei Vinnik (isikukood 36804145720). Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar (isikukood 47506036523), Korteriühistu Pikk 28 (registrikood 80051709) kasuks. Registriosa IV jaos kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 23 000,00 krooni kõrvalnõuetega 11 500,00 krooni ja intressimääraga 16 protsenti Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kande nr 2 all sisse kantud hüpoteek summas 85 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kande nr 3 all sisse kantud hüpoteek summas 415 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 301840. Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge ning IV jaos sisse kantud hüpoteegid kustutatakse. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 7 200 euro(t). Omanik: SERGEI VINNIK (isikukood 36804145720) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 720 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.01.2019 12:00 oksjonil ID43070 osalemise eest. Kinnisvara: Pikk tn 28, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.01.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 12.12.2018 kell 16:00 ja lõpeb 15.01.2019 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 15.01.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.01.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 28-36, Valga, Valgamaa
3 tuba
64.8 m²
7 200 €
3 tuba64.8 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 28-36, Valga, Valgamaa
Korteriomand Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Sergei Vinnik-le (sünd. 14.04.1968.a.) kuuluv 3-toaline korteriomand asukohaga Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Pikk tn 28-36 (Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 497040). Kinnistusraamatu I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 85401:007:0200; sihtostarve ja asukoht: Elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Pikk tn 28; pindala 4484 m2; 148/10000 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 36, mille üldpind on 64,80 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 493540, 493640, 493740, 493840, 493940, 494040, 494140, 494240, 494340, 494440, 494540, 494640, 494740, 494840, 494940, 495040, 495140, 495240, 495340, 495440, 495540, 495640, 495740, 495840, 495940, 496040, 496140, 496240, 496340, 496440, 496540, 496640, 496740, 496840, 496940, 497140, 497240, 497340, 497440, 497540, 497640, 497740, 497840, 497940, 498040, 498140, 498240, 498340, 498440, 498540, 498640, 498740, 498840, 498940, 499040, 499140, 499240, 499340, 499440, 499540, 499640, 499740, 499840, 499940, 500040, 500140, 500240, 500340, 500440, 500540, 500640, 500740, 500840, 500940 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Sergei Vinnik (isikukood 36804145720). Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar (isikukood 47506036523), Korteriühistu Pikk 28 (registrikood 80051709) kasuks. Registriosa IV jaos kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 23 000,00 krooni kõrvalnõuetega 11 500,00 krooni ja intressimääraga 16 protsenti Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kande nr 2 all sisse kantud hüpoteek summas 85 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kande nr 3 all sisse kantud hüpoteek summas 415 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 301840. Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge ning IV jaos sisse kantud hüpoteegid kustutatakse. PS! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Alghind: 7 200 euro(t). Omanik: SERGEI VINNIK (isikukood 36804145720) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 720 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE911010010124098017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.01.2019 12:00 oksjonil ID43070 osalemise eest. Kinnisvara: Pikk tn 28, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.01.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 12.12.2018 kell 16:00 ja lõpeb 15.01.2019 kell 10:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 15.01.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.01.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel ***.
Complain
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
2 tuba
49.5 m²
8 400 €
2 tuba49.5 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Complain
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Valga vald Valga linn,Valga vald Valga linn,Pikk tn 28
7 200 €
Rohkemoksjonikeskus.ee
Valga vald Valga linn,Valga vald Valga linn,Pikk tn 28
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Complain
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik Köök: köök 5 m² Side ja turvalisus: trepikoda lukus, turvauks, naabrivalve Ümbrus: ümbruses korterelamud, linnas, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, Pedeli jõgi 400 m Müüa korter keskmises korras , Korter vajab renoveerimist ! Korteris koik välja lõhutud ! Põrand puit, korralik . Tule ja tee remonti ,oma maitse järgi ! Hind tingitav ! Eraisik : +372 51 91 2222
Aadress enne haldusreformi Pikk 10-10, Valga, Valgamaa
2 tuba
47 m²
6 690 €
2 tuba47 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 10-10, Valga, Valgamaa
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik Köök: köök 5 m² Side ja turvalisus: trepikoda lukus, turvauks, naabrivalve Ümbrus: ümbruses korterelamud, linnas, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, Pedeli jõgi 400 m Müüa korter keskmises korras , Korter vajab renoveerimist ! Korteris koik välja lõhutud ! Põrand puit, korralik . Tule ja tee remonti ,oma maitse järgi ! Hind tingitav ! Eraisik : +372 51 91 2222
Complain
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, keldrikorrus, TV, toad eraldi, mööbli võimalus, mööbel Köök: elektripliit, köök 6 m², köögimööbel Sanruum: wc ja vannituba eraldi, vann, boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus, naabrivalve Ümbrus: äärelinnas, naabrid ümberringi, teed heas seisukorras, Pedeli jõgi , ümbruses eramud ja korterelamud Valga linnas müüa renoveerimist vajab läbimaja planeeringuga päikeseküllane 3 -toaline mugavustega korter. Korter asub teisel korrusel ja on otsmine korter.Maja otsad on soojustatud.Elutoas kaks akend. Kõik toad eraldi koridorist. Wc ja vannituba eraldi. Soe vesi boileriga. Korteril on vanad, kui korras puitaknad. Maja haldab Arkaadia Halduse AS. Talvel maksud kõik kokku väga külmadel kuudel ca 170 eur.Suvekuudel alla 100 eur. Majal pole laenusid. Katus on renoveeritud,trepikodadel uued lukustatud turvauksed. Korteril olemas keldriboks. Korraliku ja rahulikud naabrid. Autod saab parkida nii maja ees, kui maja taga, igale poole hea vaade aknast. Pedeli jõe suplusrand ca 400 m. Kõik eluks vajalikud kauplused ja asutused ca 500-1000m kaugusel! Abi kinnisvara hindamisel! Vaadake minu pakkumisi www.stkinnisvara.ee kodulehelt!
Aadress enne haldusreformi Pikk 12, Valga, Valgamaa
3 tuba
55 m²
14 000 €
3 tuba55 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 12, Valga, Valgamaa
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, keldrikorrus, TV, toad eraldi, mööbli võimalus, mööbel Köök: elektripliit, köök 6 m², köögimööbel Sanruum: wc ja vannituba eraldi, vann, boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus, naabrivalve Ümbrus: äärelinnas, naabrid ümberringi, teed heas seisukorras, Pedeli jõgi , ümbruses eramud ja korterelamud Valga linnas müüa renoveerimist vajab läbimaja planeeringuga päikeseküllane 3 -toaline mugavustega korter. Korter asub teisel korrusel ja on otsmine korter.Maja otsad on soojustatud.Elutoas kaks akend. Kõik toad eraldi koridorist. Wc ja vannituba eraldi. Soe vesi boileriga. Korteril on vanad, kui korras puitaknad. Maja haldab Arkaadia Halduse AS. Talvel maksud kõik kokku väga külmadel kuudel ca 170 eur.Suvekuudel alla 100 eur. Majal pole laenusid. Katus on renoveeritud,trepikodadel uued lukustatud turvauksed. Korteril olemas keldriboks. Korraliku ja rahulikud naabrid. Autod saab parkida nii maja ees, kui maja taga, igale poole hea vaade aknast. Pedeli jõe suplusrand ca 400 m. Kõik eluks vajalikud kauplused ja asutused ca 500-1000m kaugusel! Abi kinnisvara hindamisel! Vaadake minu pakkumisi www.stkinnisvara.ee kodulehelt!
Complain
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, uus elektrijuhtmestik, mööbel, pakettaknad, parkett Köök: keraamiline pliit, külmik, köögimööbel Sanruum: boiler, wc ja vannituba eraldi, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus Ümbrus: Pedeli jõgi 500 m, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, asub keskuses, ümbruses korterelamud Maakleritel palun mitte tülitada.
Aadress enne haldusreformi Pikk, Valga, Valgamaa
3 tuba
56 m²
25 000 €
3 tuba56 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk, Valga, Valgamaa
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, uus elektrijuhtmestik, mööbel, pakettaknad, parkett Köök: keraamiline pliit, külmik, köögimööbel Sanruum: boiler, wc ja vannituba eraldi, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus Ümbrus: Pedeli jõgi 500 m, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, asub keskuses, ümbruses korterelamud Maakleritel palun mitte tülitada.
Complain
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
3 tuba
61.3 m²
15 900 €
3 tuba61.3 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Complain
Korteriomand Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 35, Valga, Valgamaa
2 tuba
46.6 m²
11 900 €
2 tuba46.6 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 35, Valga, Valgamaa
Korteriomand Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Complain
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, uus elektrijuhtmestik, mööbel, pakettaknad, parkett Köök: keraamiline pliit, külmik, köögimööbel Sanruum: boiler, wc ja vannituba eraldi, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus Ümbrus: Pedeli jõgi 500 m, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, asub keskuses, ümbruses korterelamud Maakleritel palun mitte tülitada.
Aadress enne haldusreformi Pikk, Valga, Valgamaa
3 tuba
56 m²
25 000 €
3 tuba56 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk, Valga, Valgamaa
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, uus elektrijuhtmestik, mööbel, pakettaknad, parkett Köök: keraamiline pliit, külmik, köögimööbel Sanruum: boiler, wc ja vannituba eraldi, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus Ümbrus: Pedeli jõgi 500 m, teed heas seisukorras, naabrid ümberringi, asub keskuses, ümbruses korterelamud Maakleritel palun mitte tülitada.
Complain
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, keldrikorrus, TV, toad eraldi, mööbli võimalus, mööbel Köök: elektripliit, köök 6 m², köögimööbel Sanruum: wc ja vannituba eraldi, vann, boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus, naabrivalve Ümbrus: äärelinnas, naabrid ümberringi, teed heas seisukorras, Pedeli jõgi , ümbruses eramud ja korterelamud Valga linnas müüa renoveerimist vajab läbimaja planeeringuga päikeseküllane 3 -toaline mugavustega korter. Korter asub teisel korrusel ja on otsmine korter.Maja otsad on soojustatud.Elutoas kaks akend. Kõik toad eraldi koridorist. Wc ja vannituba eraldi. Soe vesi boileriga. Korteril on vanad, kui korras puitaknad. Maja haldab Arkaadia Halduse AS. Talvel maksud kõik kokku väga külmadel kuudel ca 170 eur.Suvekuudel alla 100 eur. Majal pole laenusid. Katus on renoveeritud,trepikodadel uued lukustatud turvauksed. Korteril olemas keldriboks. Korraliku ja rahulikud naabrid. Autod saab parkida nii maja ees, kui maja taga, igale poole hea vaade aknast. Pedeli jõe suplusrand ca 400 m. Kõik eluks vajalikud kauplused ja asutused ca 500-1000m kaugusel! Abi kinnisvara hindamisel! Vaadake minu pakkumisi www.stkinnisvara.ee kodulehelt!
Aadress enne haldusreformi Pikk 12, Valga, Valgamaa
3 tuba
55 m²
14 000 €
3 tuba55 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 12, Valga, Valgamaa
Korteriomand, kivimaja Lisainfo: parkimine tasuta, panipaik, keldrikorrus, TV, toad eraldi, mööbli võimalus, mööbel Köök: elektripliit, köök 6 m², köögimööbel Sanruum: wc ja vannituba eraldi, vann, boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV, turvauks, trepikoda lukus, naabrivalve Ümbrus: äärelinnas, naabrid ümberringi, teed heas seisukorras, Pedeli jõgi , ümbruses eramud ja korterelamud Valga linnas müüa renoveerimist vajab läbimaja planeeringuga päikeseküllane 3 -toaline mugavustega korter. Korter asub teisel korrusel ja on otsmine korter.Maja otsad on soojustatud.Elutoas kaks akend. Kõik toad eraldi koridorist. Wc ja vannituba eraldi. Soe vesi boileriga. Korteril on vanad, kui korras puitaknad. Maja haldab Arkaadia Halduse AS. Talvel maksud kõik kokku väga külmadel kuudel ca 170 eur.Suvekuudel alla 100 eur. Majal pole laenusid. Katus on renoveeritud,trepikodadel uued lukustatud turvauksed. Korteril olemas keldriboks. Korraliku ja rahulikud naabrid. Autod saab parkida nii maja ees, kui maja taga, igale poole hea vaade aknast. Pedeli jõe suplusrand ca 400 m. Kõik eluks vajalikud kauplused ja asutused ca 500-1000m kaugusel! Abi kinnisvara hindamisel! Vaadake minu pakkumisi www.stkinnisvara.ee kodulehelt!
Complain
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
2 tuba
49.5 m²
8 400 €
2 tuba49.5 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Complain
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
2 tuba
49.5 m²
8 400 €
2 tuba49.5 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 20, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: vesi, kanalisatsioon, tsentraalne vesi Köök: elektripliit Sanruum: boiler, dušš, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, kaabelTV Müüa kahetoaline osaliselt möbleeritud korter üldpinnaga 40,5 m², 4/3 korrusel. Korteril vahetatud kõik aknad ja välisuks, põrandate katteks tubades laminaatparkett. Korteri kolm akent avanevad lõunapoolsesse sisehoovi. Korteris koridor, köök, duširuum-WC ja kaks tuba, millest üks läbikäidav. Uuendamist vajab koridor ja duširuum-WC viimistlus. Kulud suvel u 30 €, talvel u 70 €. Korterelamu esimesel korrusel paikneb toidukaplus, läheduses lasteaed ja haigla ning kesklinna sõidu tagab tasuta bussitransport.
Complain
Korteriomand Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 35, Valga, Valgamaa
2 tuba
46.6 m²
11 900 €
2 tuba46.6 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk tn 35, Valga, Valgamaa
Korteriomand Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Complain
Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Valga vald, Valga maakond
2 tuba
46.6 m²
11 900 €
2 tuba46.6 m²
Rohkemcity24.ee
Valga vald, Valga maakond
Valga linnas müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter, suletud netopind 46,6 m², 5/2 korrusel. Korteris koridor, köök, 2 tuba, vannituba ja WC, lisapinnana kinniehitatud rõdu ja keldriboks. Korter asub maja keskel, toad on eraldi sissepääsuga, aknad ja rõdu uks vahetatud, siseuksed täispuidust, klaasitud ja välisuksed metallist. Tulenevalt planeeringust on tubade sissepääsud üksteisest eemal, magamistoale lähemal asuvad köök, WC ja vannituba. Avarast elutoast pääseb klaasitud rõdule, kus on mõnus nautida vihmasabinat või püüda esimesi kevadisi päikesekiiri. Uus omanik saab valida siseviimistluse enda maitse järgi ja kaaluda, kas säilitada koridoris olevad sisseehitatud seinakapid ja panipaigad või leida ruumile teine lahendus. Elamu otsaseinad soojustatud (energiamärgis D), trepikodadel uued aknad, fonoluku ja varikatusega välisuksed, välistreppidel kaldteed lapsevankri, jalgratta või muu vahendiga elamusse või õue liikumise lihtsustamiseks. 75 korteriga elamut haldab ühistu. Korteri kommunaalkulud on suvel u 40 ja talvel u 80 eurot. See hea asukohaga korter asub Pika ja Jaama tänava nurgal - u 10 minutilise jalutuskäigu kaugusel kauplustest, rongi- ja bussijaamast, haiglast, koolist ja lasteaiast.
Complain
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
3 tuba
61.3 m²
15 900 €
3 tuba61.3 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Complain
Kirjeldus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA! VAJATE KINNISVARA HINDAMIST? Meie spetsialistid hindavad kinnisvara kõikjal Eestis. Arco Vara hindajate missioon on leida igale kliendile alati parimad kinnisvaraalased lahendused. Meil töötavad ainult põhjaliku väljaõppega kutselised hindajad, kes koostavad eksperthinnanguid, mida aktsepteerivad kõik Eesti krediidiasutused. Küsi hinnapakkumist: *** tel 614 4600
Pikk 28, Valga linn, Valga maakond
3 tuba
61.3 m²
15 900 €
3 tuba61.3 m²
Rohkemarcovara.ee
Pikk 28, Valga linn, Valga maakond
Kirjeldus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA! VAJATE KINNISVARA HINDAMIST? Meie spetsialistid hindavad kinnisvara kõikjal Eestis. Arco Vara hindajate missioon on leida igale kliendile alati parimad kinnisvaraalased lahendused. Meil töötavad ainult põhjaliku väljaõppega kutselised hindajad, kes koostavad eksperthinnanguid, mida aktsepteerivad kõik Eesti krediidiasutused. Küsi hinnapakkumist: *** tel 614 4600
Complain
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
3 tuba
61.3 m²
15 900 €
3 tuba61.3 m²
Rohkemkinnisvaraportaal-kv-ee.postimees.ee
Aadress enne haldusreformi Pikk 28, Valga, Valgamaa
Korteriomand Lisainfo: rõdu , tsentraalne vesi, kanalisatsioon, mööbli võimalus, TV, parkimine tasuta Köök: elektripliit, külmik Sanruum: dušš, wc ja vannituba eraldi, pesumasin Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, trepikoda lukus Valgas, Pikk tänav 28 majas müüa 3-toaline korter. Korter asub viiekorruselise maja viiendal korrusel. Üldpinda on kokku 61,3 m². Korter vajab remonti. Korter on läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühelt poolt tänavale ja teiselt poolt siseõue. Planeeringult on esik, eraldi köök, läbikäidav elutuba, koridor, kaks magamistuba (ühest toas pääs rõdule), WC ja vannituba eraldi (kasutusel dušikabiin). Korterile paigaldatud pakettaknad. Tubade põrandaid katab põrandapapp, koridoris ja köögis linoleum. WC ja vannitoa seinad ja põrand on plaaditud keraamiliste plaatidega. Tubades seinad tapetseeritud. Piltidel olev mööbel, sealhulgas pesumasin ja külmkapp jäävad soovi korral korterisse. Autot on võimalik parkida tasuta nii maja ees kui ka maja taga. Korter on kindlustatud. Võimalus jätkata G4S koduvalve liitumislepinguga. Majas on hästitoimiv korteriühistu. Trepikojad on heas seisukorras, välisuksed on vahetatud ning lukus. Korteritele paigaldatud fonolukk- süsteem. Korteri juurde kuulub keldriboks. Kommunaalkulud on suvel ca 60 € ja talvel 150 €. Arvele lisandub elekter. Ehitusregistri andmetel hoonele antud energiamärgis E. Piirkonnas paiknevad haigla ca 600 m, raudteejaam 500 m, bussijaam 500 m, Valga Põhikool 1 km, Valga Priimetsa kool 1,1 km, Valga Gümnaasium 1,4 km, kesklinn ca 1,5 km, toidupood. Helista ja lepime aja lähemalt tutvumiseks kokku. Kui Sul on soov osta, müüa, üürida või hinnata oma kinnisvara, siis VÕTA ÜHENDUST! Esmane kinnisvaraalane konsultatsioon ja hinnangu andmine Teie kinnisvarale on TASUTA!
Telli e-posti teavitused oma otsingust:
Valga, Pikk
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more