Copy link
Complain
*** Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Andrei Gavriushin-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Paide mnt 61-35 Tapa Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3137131 (katastritunnus 79101:016:0003) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61. Pindala 5418 m2. 469/34200 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 35, mille üldpind on 46,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 35. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3133731, 3133831, [...], 3140431, 3140531, 3140631 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.12.2002 asjaõiguslepinguga. 2 tuba, köök, vannituba, wc; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61 (registrikood 80015553), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 3.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.10.2018. Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 2 900 euro(t). Omanik: Andrei Gavriushin (isikukood 37008200287) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 290 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.06.2019 12:00 oksjonil ID46070 osalemise eest. Kinnisvara: Paide mnt 61, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 17.05.2019 kell 18:00 ja lõpeb 11.06.2019 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 18.06.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri *** või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, ***. Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega
Aadress enne haldusreformi Paide mnt 61, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
46.9 m²
2 900 €
46.9 m²
Rohkem
Aadress enne haldusreformi Paide mnt 61, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
*** Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas *** vara: Andrei Gavriushin-le kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Paide mnt 61-35 Tapa Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3137131 (katastritunnus 79101:016:0003) Elamumaa 100%, Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61. Pindala 5418 m2. 469/34200 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 35, mille üldpind on 46,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 35. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3133731, 3133831, [...], 3140431, 3140531, 3140631 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 16.12.2002 asjaõiguslepinguga. 2 tuba, köök, vannituba, wc; 3. korrus. Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused: III jaos, kanne nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks KORTERIÜHISTU PAIDE MNT 61 (registrikood 80015553), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 3.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.10.2018. Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist!!! Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Alghind: 2 900 euro(t). Omanik: Andrei Gavriushin (isikukood 37008200287) Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: *** ning tasuda tagatisraha 290 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.06.2019 12:00 oksjonil ID46070 osalemise eest. Kinnisvara: Paide mnt 61, Tapa vald, Lääne-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Enampakkumisele registreerimine algab 17.05.2019 kell 18:00 ja lõpeb 11.06.2019 kell 12:00. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Enampakkumine algab 11.06.2019 kell 14:00 ja lõpeb 18.06.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it). Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t). Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri *** või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, ***. Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega
Copy link
Complain
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Tapa vald Tapa linn,Tapa vald Tapa linn,Paide mnt 61
2 tuba
2 900 €
2 tuba
Rohkem
Tapa vald Tapa linn,Tapa vald Tapa linn,Paide mnt 61
Ühisvara soetamise korral vaata siia Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia Vastuväidete esitamiseks vaata siia Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused Ametlik enampakkumise teade
Copy link
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: rõdu 4 m², toad eraldi, parkimine tasuta, pakettaknad Köök: köök 5 m², avatud köök, köögimööbel Sanruum: vann, uus torustik, dušš, boiler Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, kaabelTV, trepikoda lukus, turvauks Ümbrus: teed heas seisukorras Lisainfo: olemas rõdu.Toad eraldi, WC ja vannituba koos. Majas tegutseb korteriühistu , keskmised või pigem madalad kommunaalkulud suvel 50 talvel 134, pakettaknad, korteri sissemine veetorustik vahetatud,metallist turvauks ,põrand laminaat, kõik seinad ja põrand soojustatud. Parkimine tasuta. Müüa otse omanikult valgusküllane ja avar 2-toaline korter,korteri aknad on vaatega mõlemale poole hoonet. PIIRKOND Tapa linn on pidevalt arenev piirkond, mis asub Tallinnast kõigest 50-minutilise ja Rakverest 25-minutilise sõidu kaugusel autoga . Rongi- ja bussiliiklus mõlemas suunas on väga head. LÄHEDAL -Tapa kesklinn -Toidupoed, kauplused, turg -Spordikeskus -Tapa Gümnaasium -Lasteaed Pisipõnn -Kaitseväe Suurtükiväepataljon -Discgolfirada -Tapa kergliiklustee -Järved, metsarajad Ei luba enda kuulutust kopeerida.
Aadress enne haldusreformi Paide mnt. 61, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
2 tuba
46.6 m²
17 000 €
2 tuba46.6 m²
Rohkem
Aadress enne haldusreformi Paide mnt. 61, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: rõdu 4 m², toad eraldi, parkimine tasuta, pakettaknad Köök: köök 5 m², avatud köök, köögimööbel Sanruum: vann, uus torustik, dušš, boiler Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, telefon, kaabelTV, trepikoda lukus, turvauks Ümbrus: teed heas seisukorras Lisainfo: olemas rõdu.Toad eraldi, WC ja vannituba koos. Majas tegutseb korteriühistu , keskmised või pigem madalad kommunaalkulud suvel 50 talvel 134, pakettaknad, korteri sissemine veetorustik vahetatud,metallist turvauks ,põrand laminaat, kõik seinad ja põrand soojustatud. Parkimine tasuta. Müüa otse omanikult valgusküllane ja avar 2-toaline korter,korteri aknad on vaatega mõlemale poole hoonet. PIIRKOND Tapa linn on pidevalt arenev piirkond, mis asub Tallinnast kõigest 50-minutilise ja Rakverest 25-minutilise sõidu kaugusel autoga . Rongi- ja bussiliiklus mõlemas suunas on väga head. LÄHEDAL -Tapa kesklinn -Toidupoed, kauplused, turg -Spordikeskus -Tapa Gümnaasium -Lasteaed Pisipõnn -Kaitseväe Suurtükiväepataljon -Discgolfirada -Tapa kergliiklustee -Järved, metsarajad Ei luba enda kuulutust kopeerida.
Copy link
Complain
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: rõdu 2 m², uus elektrijuhtmestik, toad eraldi, pakettaknad, parkett Köök: avatud köök Sanruum: boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, trepikoda lukus, naabrivalve, turvauks Müüa 2-toaline korter, Tapal. Renoveeritud, heas korras. Korter on avatud köögiga. Aknad vahetatud, toad asetsevad eraldi. Vaade mõlemale poole maja. Rõdu. Tubades parkett. WC ja vannituba koos. Parkimine sisehoovis. Läheduses kool, lasteaed, kauplus. Korteril puuduvad võlad ühistu ees. Tehke oma pakkumine! Helista ja tulen meelsasti objekti tutvustama!
Aadress enne haldusreformi Paide mnt 65, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
2 tuba
45.7 m²
18 000 €
2 tuba45.7 m²
Rohkem
Aadress enne haldusreformi Paide mnt 65, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa
Korteriomand, paneelmaja Lisainfo: rõdu 2 m², uus elektrijuhtmestik, toad eraldi, pakettaknad, parkett Köök: avatud köök Sanruum: boiler, dušš Küte ja ventilatsioon: keskküte Side ja turvalisus: Internet, trepikoda lukus, naabrivalve, turvauks Müüa 2-toaline korter, Tapal. Renoveeritud, heas korras. Korter on avatud köögiga. Aknad vahetatud, toad asetsevad eraldi. Vaade mõlemale poole maja. Rõdu. Tubades parkett. WC ja vannituba koos. Parkimine sisehoovis. Läheduses kool, lasteaed, kauplus. Korteril puuduvad võlad ühistu ees. Tehke oma pakkumine! Helista ja tulen meelsasti objekti tutvustama!
Copy link
Complain
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
3 tuba
62.4 m²
13 000 €
3 tuba62.4 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Copy link
Complain
Lisainfo Müüa Tapal heas seisukorras 2-toaline korter, kahe rõduga. Korter on hea planeeringuga, toad on eraldi, avar vannituba, aknad on päikese poole.KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler Turvalisus Trepikoda lukus Köök Köögimööbel
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
2 tuba
47.1 m²
16 690 €
2 tuba47.1 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
Lisainfo Müüa Tapal heas seisukorras 2-toaline korter, kahe rõduga. Korter on hea planeeringuga, toad on eraldi, avar vannituba, aknad on päikese poole.KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler Turvalisus Trepikoda lukus Köök Köögimööbel
Copy link
Complain
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 65,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
3 tuba
63.6 m²
12 900 €
3 tuba63.6 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 65,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Copy link
Complain
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
3 tuba
62.4 m²
13 000 €
3 tuba62.4 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Katus: rullmaterjalist katus Kanalisatsioon: tsentraalne Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Teed: Asfalteeritud Hoonestus: Eramud / korterelamud Terviserajad Sportimisvõimalused Tänavavalgustus Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Boiler WC ja vannituba eraldi Turvalisus Trepikoda lukus
Copy link
Complain
Lisainfo Müüa Tapal heas seisukorras 2-toaline korter, kahe rõduga. Korter on hea planeeringuga, toad on eraldi, avar vannituba, aknad on päikese poole.KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler Turvalisus Trepikoda lukus Köök Köögimööbel
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
2 tuba
47.1 m²
16 690 €
2 tuba47.1 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
Lisainfo Müüa Tapal heas seisukorras 2-toaline korter, kahe rõduga. Korter on hea planeeringuga, toad on eraldi, avar vannituba, aknad on päikese poole.KeskküteOmandivorm: korteriomand Hoone materjal: paneelmaja Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Side Kaabel TV Vannituba ja pesemisvõimalused Vann Boiler Turvalisus Trepikoda lukus Köök Köögimööbel
Copy link
Complain
Lisainfo Müüa 2-toaline remondijärgus korter. Sobib hästi inimesele, kes soovib ise korteri remondiga tegeleda ja kujundada oma uus kodu vastavalt enda vajadustele ja maitsele. Võimalus on ehitada avar vannituba, toad on eraldi. Aknad on hoovi poole, lõuna suunas. Korteril on kaks rõdu.KeskküteOmandivorm: korteriomand Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Hoonestus: Eramud / korterelamud Side Kaabel TV
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
2 tuba
46.9 m²
6 600 €
2 tuba46.9 m²
Rohkem
Eesti, Lääne-Virumaa, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 61,Lääne-Virumaa,Tapa vald,Tapa linn,Paide mnt
Lisainfo Müüa 2-toaline remondijärgus korter. Sobib hästi inimesele, kes soovib ise korteri remondiga tegeleda ja kujundada oma uus kodu vastavalt enda vajadustele ja maitsele. Võimalus on ehitada avar vannituba, toad on eraldi. Aknad on hoovi poole, lõuna suunas. Korteril on kaks rõdu.KeskküteOmandivorm: korteriomand Energiamärgis: puudubLisaandmed Rõdu Ümbruskond Asukoht: äärelinnas Hoonestus: Eramud / korterelamud Side Kaabel TV
Telli e-posti teavitused oma otsingust:
Tapa, Paide mnt, Korter müük
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!